Kurser och annat

 

Dagstidningar

Tidningsutbärning sker till egen postlåda. Ring tidningsbärarna för information. Det finns ingen gemensam brevlåda och man kan inte få eftersändning av egen post till sommarstaden.

 

Kurser 

Mossängen och Elinelund har gjort gemensam ansökan om bidrag till Koloniträdgårdsförbudet för 2021 för studier och utvecklingsarbete. Föreningarna har tillsammans beviljats 14 000 kr för att starta upp miljödiplomering samt fyra föreläsningar i denna riktning. 

 

Koloniträdgårdsförbundet jubilerar

Koloniträdgårdsförbundet firar 100 år i år och kommer att ha flera aktiviteter och föreläsningar via internet där ni som medlem kan delta. Gå in och läs mer på https://kolonitradgardsforbundet.se/