Avstängning vatten, sopor mm

Avstängning av vattnet inför vintern.  

I samband med stängning av Föreningarnas huvudvattenledning är det lämpligt att avstängningsventil inom tomtgräns är öppen. Därefter avtappas vattenledning inom tomtgräns, öppna avtappningskran eller lägsta punkten ex. i koppling i stuga, blås ledningar t.ex. med tryckluft/fotpump. Du förebygger, undviker frys/frostrisk och eventuella vattenskador.

Avstängningsventil inom tomtgräns stängs senast dagen före påsläpp som sker första vardagen i april.

Absolut förbjudet att inkoppla eget vatten från brunn, borra via hydrofor/pump så att eget otjänligt vatten riskeras tillföras föreningens vattenledningar.  Varning Coliforme Bakterie.

Tillföra avloppsvatten i föreningens ledningar från ovanstående är EJ tillåtet.  Föreningen riskerar vitesföreläggande vid avtalsbrott.

 Hushållsavfalls kasuner/kärl stängs.

Trädgårdskärl ställs längs Elinelundsvägen.

OBS. Från 1 nov. utanför låsta gånggrindar.

Tömning utförs inte från vecka 48 till vecka 10. Ta åter era kärl omgående efter tömning, används annars till hushållssopkärl.

Grindarna/bommar låses inför vintern senast 31 oktober.

                                   ÖVRIG INFO

Undertecknat avtal mellan Malmö Stad, föreningen och arrendator/kolonist skall följas.

Upplåtelse helt eller delvis eller uthyrning av stuga samt kontinuerligt boende/vistas och under 1nov- 31 mars i stuga får inte ske enligt avtal.

Styrelsen följer upp och agerar enligt arrende/ övriga avtal, beslutande stadgar, och ordningsföreskrifter.   

Besök era stugor under vintern, stäng och lås gärna grinden vid hemgång.

Information vinterlås gånggrindar

1 nov. till 31mars 2017/18

 

Utlåning Nyckel.

Max. fem dygn. Eller enligt överenskommelse.

Ej återlämnad nyckel enligt datum-kvittens, debiteras kolonist 200kr/dygn räknas från avhämtningstid.

Nyckel avhämtas mot kvittens av Kolonist. Obs. medtag legitimation.                     

Förlust av nyckel debiteras 5000kr för utbyte ny låscylinder och nycklar.

 Samtliga kostnader debiteras kolonist på faktura som betalas senast 1april.

 

Utlåning av

Tel. 076-8300919                        Tel. 0702-175212

 Sune Malmgren                           Ronny Gullstrand

          Ordf.                                            V-ordf.