Vatten och avlopp, sopor mm

 

Vatten och avlopp 2021

I Media har den senaste tiden uppmärksammats att det under Coronaåret spolats ner både ansiktsmasker och plasthandskar i avloppen!!!

                    Vad kan jag slänga i toaletten?

I toaletten skall endast kiss, bajs och toalettpapper spolas ner. En bra idé är att ha en sophink på toaletten till annat. I vasken spolar du bara ner diskvatten och drycker. Torka av matfettet från stekpannan med hushållspapper och lägg i matavfalls påsen. Du har väl läst om fettproppen i London?

Vi öppnar vattnet den 1 april och avloppet är vår gemensamma tillgång. Skulle ett haveri inträffa, kommer vi att behöva stänga av vattentillförseln på hela området tills det går att laga/byta havererade pumpar. Det kan ta upp till en vecka beroende på reservdelstillgång och belastning på våra entreprenörer. Ett haveri innebär därutöver onödiga kostnader och olägenheter för alla kolonister på vårt område. Blir det stopp får vi hämta vatten vid pumphuset-festplatsen. För att undvika driftsstopp måste ALLA hjälpas åt och använda vårt avlopp till vad det är avsett till. Med hopp om en glädjefylld säsong önskar styrelserna på Elinelund och Mossängen er välkomna tillbaka till vårt sommarnöje.

https://www.vasyd.se/Artiklar/Spola-ratt finns mer information.

         

Sophantering 2021

Malmö kommun har en återvinningsstation nere vid Mossagården. Föreningen ser gärna att alla kolonister hjälps åt att källsortera så mycket avfall som är möjligt. På området finns restavfallstunnor (moluc) för hushållssopor. Avfallet vägs och föreningen betalar per ton för avfallet.

Tunnor för matavfall finns uppställda längs Elinelundsvägen. Nya avfallspåsar finns att hämta i sandlådan intill Mossagårdens lada. Använd aldrig plastpåsar till matavfall utan ta dubbla avfallspåsar istället.

 

Trädgårdsavfall 2021

Den 16 maj mellan kl. 10-14 erbjuds Mossängens kolonister att lämna trädgårdsavfall i inhägnad i gång 1. Endast trädgårdsavfall får lämnas. Detta är ett försök som skall utvärderas. Flera kolonister har lämnat önskemål om att kunna lämna trädgårdsavfall. 

Kärl för trädgårdsavfall kan beställas av VASYD. Tunnorna töms onsdagar jämna veckor med start vecka 10. Nytt för i år är att entreprenören inte kör innanför grindarna utan kärlen skall ställas längs med Elinelundsvägen. Kolonist betalar själv abonnemang på trädgårdsavfalls kärl.