VÄLKOMMEN TILL ELMO FRITIDS SOMMARAKTIVITETER

Varje tisdag från den 18 april samlas vi kl. 18 i Mossängens föreningslokal för att spela Canasta. ELMO fritid bjuder på kaffe och kaka. Anmälan till ml.farmor@hotmail.com. Begränsat antal deltagare.

Den 6 juni kl. 11-14 blir det barnaktivitet då vi tillverkar braständare, blomsterspaljé och pratar om växter och djur. Läs mer på anslagstavlan.

Den 2 juli klockan 11 samlas vi på festplatsen för ELMO knatet. Efter uppvärmning springer barnen en kortare runda ner om Mossängens föreningshus. Efter loppet blir det medaljutdelning, korv och läsk och andra festligheter.

Barnens dag. Aktiviter för barn den 15 juli. Mer info kommer