Sophantering

Dina gamla räkskal, brödkanter, frukt-skruttar och urkramade apelsinskal gör hela Elinelunds och Mossängens Koloniområde samt miljön till Vinnare.

Tack vare ert bidrag har vi sedan vi införde insamling av matavfall minskat vårt restavfall med 13 500 kg!

Så fortsätt att sortera ut ditt matavfall!

Hushållssopor

Hushållssopor kastas i de stora storsäckstunnorna (moloc) som står utplacerade på området. Varje kolonist har fått kvittera ut en nyckel till den specifika tunna som soporna ska kastas i. Hushållssoporna betalas per ton av oss alla via räkningen du får av föreningen.

 

Källsortering av metall, glas, papp, tidningar mm

Det är till allas vår bästa ekonomi, trivsel och miljö att fortsätta källsortera burkar, glas, papper, batterier m.m. Återvinningsstation finns vid Mossagården.

 

Matavfall

Vid restavfallstunnorna (molocarna) står det bruna tunnor du slänger matavfall i, Matavfallspåsar finns i sandlåda vid ladan, använd gärna 2 påsar vid varje tillfälle. 

 

Trädgårdssopor

Abonnemang och sopkärl för trädgårdsavfall kan beställas av VA SYD, av den som så önskar. Kärlen töms måndagar jämna veckor ute vid ingången till gångarna. Kolonisten hämtar sitt eget tomma kärl dagen efter hämtning, uppehåll mellan vecka 48-10

Nytt för 2019 hämtning måndagar jämn vecka, 1 april, 15 april osv

 

 

Recycle Logo