Nytt från styrelsen

Månadsinfo januari 2023

Dagarna börjar så sakta bli längre och snart är det inte långt kvar till att kunna öppna upp kolonin igen.

Tänk på att inte städa helst trädgården allt för tidigt på våren. Växter som står kvar över vintern blir bostäder åt småkryp och fröer som finns kvar kan ätas av fåglar. På våren kan du klippa ner grova och ihåliga stjälkar, binda ihop dem och placera vindskyddad för att bin ska kunna bygga bon i dem.

Styrelsen har haft årets första möte och just nu görs förberedelser inför årsmötet 2023 som kommer att hållas den 22 mars kl. 19 i Folkets hus på Limhamn. Motioner skall vara föreningen tillhanda senast den 1 februari. Skicka gärna dessa via email.  info@mossangens.se

Har du förslag på nomineringar till föreningens styrelse så skicka ett email till valberedning@mossangens.se  senast 22 februari. Under fliken Kontakta oss hittar du alla i nuvarande styrelse och valberedningen. Vill du ta upp något under Övriga ärenden skall du skicka in din fråga skriftligt senast 8 mars.

Resultatet för 2022 blev ett underskott på 43 538 kronor. Föreningens omsättning var drygt 3,3 miljoner så kostnaderna blev 1,3% högre än budgeterat. Wifi kostnaden blev högre än budgeterat då föreningen satte upp en ny mast för att bättra täckningen och föreningens arrendeavgift till kommunen blev högre.

Som vi meddelade i förra utskicket kommer årsavgiften för Wifi att höjas nästa år från 400 kr till 450 kr per stuga och på halvårsmötet beslöts även att drift- och underhållsavgiften per år höjs från 1576 kr till 1630 kr per stuga. Medlemsavgiften förblir dock oförändrad 800 kr per stuga. Föreningen har i dagarna fått arrendefakturan för 2023 från kommunen. Arrendeavgiften räknas upp med index enligt avtal och kvadratmeterpriset har ökat från 5,77 kr till 6,60 kr.

Elinelund och Mossängens styrelser har haft möte och kommit överens om att laga asfalten på Elinelundsvägen vid gångarna 2 och 6. ELMO har beslutat att skriva avtal med Securitas om bevakning av gästparkeringen. Avtalet är ännu inte påskrivit av Elinelund vilket gör det svårt att säga när avtalet börjar gälla. Gästparkeringen kommer att få färre p-platser då cirka 30 nya fasta p-platser iordningsställs för kolonister samt 15 p-platser tas i anspråk av kommunen för odlingslotternas arrendatorer.

Mossängen kommer innan säsongsöppningen att låta dränera vid gång 2 C och på lekplatsen kommer ytliga trädrötter att tas bort, för att förhindra olyckor och skador.

Den 31 december lämnade Trädgårdsbutiken svarta ladan. ELMO fritid och miljögrupp har många idéer på användningsområde. Ladans renoveringsbehov är oklart i skrivande stund men i vissa delar av huset finns det mögel som behöver åtgärdas. Under året kommer detta och en mindre upprustning att göras så att man kan använda lokalen. Under 2023 utreds behovet av ytterligare åtgärder som då får tas upp i budgeten för 2024.

ELMO fritid och miljögrupp planerar just nu årets aktiviteter och tar gärna emot idéer från medlemmarna. Hör av dig, om du har tankar och idéer som fler borde ta del av. Vi väntar även på beslut från förbundet om studiebidrag för 2023. Aktivitetslistan skickar vi ut med mejl, läggs i din brevlåda och läggs ut på föreningens hemsida samt sättas upp på anslagstavlorna.

Om du flyttat eller bytt mejladress så meddela oss detta på info@mossangens.se

Må gott!

Mossängens styrelse

 Välkommen till Mossängen

Mossängens Sommarstad är en blomstrande koloniförening i sydvästra Malmö.
Läs mer »