DRIFT och SUPPORT av ELMO:s Wifi-system

DRIFT och SUPPORT av ELMO:s Wifi-system -2019-03

”Wifi till alla stugägare på Elinelund och Mossängen !”

 

Vårt Wifi-system är nu i verklig drift (inte längre försök) och ett supportavtal har träffats med leverantören EL o DATA.

Anläggningen består av 3 delar:

  • Leverans av kapacitet via Bahnhof
  • Högantenner med sändare – ägs av ELMO -föreningarna gemensamt
  • Mottagarantenner med router – ägs av resp. abonnerande kolonist

Abonnemangsavgiften täcker kapacitet samt support av ovanstående.

Supportavtalet för abonnent har 2 nivåer:

Nivå 1: felsökning på distans och försök till felavhjälpning per telefon/epost

Nivå 2: felavhjälpning på plats hos abonnent eller i länk/basutrustning

Om problem inte kan lösas enl. nivå 1 får abonnent beställa support på plats och om felet finns i abonnents dator eller annan utrustning som inte levererats av El o DATA eller om åverkan gjorts – betalas denna support av abonnenten till en timkostnad av 650 kr inkl. moms direkt till El o Data.

Felanmälan om driftavbrott kan göras via telefon 040-6302250 alt e-post till support@elodata.nu dygnet runt.

Helgfria vardagar kl.08.00 – 17.00 betjänas supporttelefonen normalt manuellt – under annan tid och vid hög arbetsbelastning betjänas telefonen via telefonsvarare.

Återkopplingstid från gjord felanmälan till det att abonnent kontaktas sker i normala fall senast 8 timmar efter första kontakten med supporten. 

Alla felanmälningar kommer att loggas som underlag till kommande faktureringar.

Några viktiga påpekanden från vår leverantör - El o Data:

Inga antenner får monteras inomhus utan de skall monteras utomhus med fri sikt mot en basstation– annars stör de mottagandet för hela området – och ger totalt sämre prestanda.

Låt utrusningen vara ständigt uppkopplad dvs dra inte ur strömmen – detta stör den totala tillgängligheten och uppdateringar i utrustningen.

Det är av stor vikt att antennerna har en stabil montering så att de inte störs av vind och väder – även detta är viktigt för prestandan.

Om Du har problem med Din Wifi-anslutning:

  1. 1.    Kolla att alla sladdar sitter på rätt ställe.
  2. 2.    Dra ur elsladden – vänta några minuter – sätt tillbaks.
  3. 3.    Om möjligt kolla med en granne om deras får kontakt.
  4. 4.    Kolla på hemsidan om det finns någon känd driftstörning.
  5. 5.    Fungerar inte detta, ring El o data 040-6302250 (enl. ovan)

 

Har Du andra frågor eller funderingar utöver driften ovan kontakta Dina kontaktpersoner i resp. styrelse enl. nedan:

 

 

 Elinelund                                 Mossängen

 

 Lars Elmgren 073-820 77 96            Sune Malmgren 076-830 09 19

 Hans Nilsson 073-348 32 52             Anders Lagerholm 070-602 69 70

 

 

 

 

 

 Välkommen till Mossängen

Mossängens Sommarstad är en blomstrande koloniförening i sydvästra Malmö.
Läs mer »