Nytt från styrelsen

Månadsinformation oktober 2023

Hösten och vintern närmar sig med stormsteg och den 31 oktober låses vinterbommarna, restavfallskärlen och vattnet stängs av kl. 10. Cykelställen kommer att stå kvar utomhus. Eftersom bommarna låses behöver man sin nyckel för att köra bil in och ut ur området. Bilar får endast parkeras för besök under vintersäsongen. Den som inte har grindnyckel ännu kan köpa en av föreningen. Kontaktinformation till styrelsen finns på vår hemsida.

Golfbanan kommer att täckas över i början av november som skydd mot vintern. Golfgubben är borttagen för reparation under vintern.

VA ledningarna kommer att få en översyn eftersom matfett fastnar och behöver spolas bort. Snälla kolonister, torkar upp matfett med hushållspapper och lägg det bland matavfallet. Hjälps vi åt så slipper vi stopp och onödiga kostnader.

Vaktstyrkan börjar sina vandringar den 1 november och är du intresserad av att ingå i vaktstyrkan så lägg ett mejl till föreningen. info@mossangens.se. Ersättning utgår till kolonister som ingår i vaktstyrkan. Titta gärna till din egen och din grannes stuga under vintern.

Vaksamma kolonister har uppmärksammat att det går kaninpest i vårt område. Detta är för djuren en mycket plågsam sjukdom och föreningen kommer därför att skjuta av kaniner nu när de flesta kolonister flyttat hem.

Vi vill göra er uppmärksamma på föreningens regler om WIFI som står att läsa på vår hemsida under punkten ”Att bo på Mossängen” – WIFI. Där kan du läsa hur du skall göra om du har problem med din utrustning. Föreningen har fått flera fakturor där problemet orsakats av kolonistens utrustning eller handhavandefel. Fakturor kommer varje kolonist i fortsättningen själv att få betala.

Ett par träd på lekplatsen har varit skadade och fastighetskontoret har tagit bort dom. Fastighetskontoret kommer att ersätta med nya träd och buskar på området. ELMO försköningsgrupp har fortlöpande kontakt med fastighetskontoret om att göra vårt område grönare. Ett grundläggande problem är alla kärl för trädgårdsavfall som behöver få en bättre placering. Förhoppningarna är att så småningom få ett grönt stråk längs Elinelundsvägen så att bilar och kärl syns mindre.

Nästa år firar Mossängens koloniområde 70 år och Elinelund 75 år. ELMO har kommit överens om att tillsammans ha en större jubileumsfest den 3 augusti. Boka redan nu in datumet i din kalender så du kan vara med och fira vårt paradis.

Under många år har områdets bilister betalt en parkeringsavgift på 300 kr per säsong. ELMO kommer att höjs säsongsavgiften till 600 kr för personbil och 1200 kr för husbilsparkering. Boendeparkeringens avgift på gästparkeringen ökas till 10 kr per dygn eller max 50 kr per vecka.

Med önskan om en fortsatt fin höst. Var lite lat och skippa höströjningen så att igelkottar och nyckelpigor har skydd under vinterns kalla nätter. Ett lövtäcke gynnar även blomsterlökarna.

Mossängens styrelseVälkommen till Mossängen

Mossängens Sommarstad är en blomstrande koloniförening i sydvästra Malmö.
Läs mer »