Nytt från styrelsen

Mossängen information Maj månad

Välkommen, sköna maj! Även om det var fuktigt och grått den 15 maj så kom närmare 40 medlemmar till årsmötet. Nya styrelseledamöter har valts och styrelsens förslag till ändring av stadgarna och nya ordningsföreskrifter bifölls. På föreningens hemsida / under fliken ”Om föreningen” finns dokumenten. Dessutom behandlades 6 motioner som bordlagts vid förra årsmötet.

Motion C om att inskaffa en hjärtstartare bifölls och denna har redan köpts in och finns uppsatt på föreningshuset.

Motion D om att bilda en arbetsgrupp för att påbörja miljödiplomering av föreningen och att anmäla sitt deltagande till Koloniträdgårdsförbundet bifölls. Arbetsgrupp har startats upp och Koloniträdgårdsförbundet är informerade.

Motion E om att upplåta föreningslokalen gratis till andra föreningar avslogs.

Motion F om att sätta upp gemensam container 2 gånger per år avslogs. Kolonister erbjöds i stället möjlighet att slänga växtavfall i inhägnaden i gång 1 den 16 maj. Många medlemmar lämnade sitt växtavfall och aktiviteten blev mycket uppskattat.

Motion G om att höja styrelsens arvode med ett halvt prisbasbelopp bifölls. Styrelsen utökades med två ledamöter 2020.

Motion H om att ändra Mossängens föreskrifter om växtlighet ansågs besvarad genom ny skrivelse i nya ordningsföreskrifter.

Några kolonister har tagit initiativ till loppis i gångarna eller på kolonilotten. Information har gått ut på föreningens Facebooksida och alla medlemmar som vill vara med och sälja skall sätta ut ballonger. Kolonisterna har planerat två tillfällen den 5 juni och 1 aug kl. 10-14.

Midsommarafton, den 25 juni kommer vi att resa midsommarstången och då behövs många blommor och grönt, gärna björkris att klä stången med. Ta med dig allt du kan samla ihop och kom till festplatsen kl. 10.

Vid årets ELMO knatet den 27 juni har vi planerat en hel del spektakel och vi behöver vuxna i hejakören och för att hylla våra tappra löpare.

Annette Holmberg

Sekreterare Mossängen

 

Planerade aktiviteter säsongen 2021

5 juni         kl. 10-14  Loppmarknad, häng upp en välkomst-ballong och var

                                med och sälj.

25 juni        kl. 10      Vi klär och reser midsommarstången, ta med blommor

                                och grönt.                      

27 juni        kl. 11      ELMO Knatet med många festligheter med barnen

                                Löptävling, medaljutdelning, korv och läsk,

                                ansiktsmålning, ärevarv i skrinda med sångstopp

                                vid lekplatserna, glass

25 juli                       Vi bygger insektshotell, mer info kommer

 1 aug         kl. 10-14 Loppmarknad sätt ut en ballong och var med och sälj.

28 aug                      Koloniträdgårdens dag, 100 års jubileum,

                                öppna trädgårdar,

                                Tipsrunda, skördefest och andra festligheter

juli-aug                     Vi snickrar ihop fågelholkar, mer info kommer 

Juni-aug                    Studiecirklar och kurser, mer info kommer

 

Datum att komma ihåg:

10 mars                     Töms tunnor med trädgårdsavfall, onsdag jämna

                                veckor

13 april       kl.  9.45   Senior boule, varje tisdag under sommaren

21 april       kl. 17.45  Boule ”Flaskan”, varje onsdag under sommaren.

                                 20 kr/gång

 4 maj        kl. 18-19  Öppet i föreningslokalen, varje tisdag under maj-aug.

Välkomna, vi ses i vimlet men håller avstånd!!!

 

 Välkommen till Mossängen

Mossängens Sommarstad är en blomstrande koloniförening i sydvästra Malmö.
Läs mer »