Nytt från styrelsen

 Månadsinfo februari 2023

Snödroppar och andra optimistplantor har redan stuckit upp huvudet i rabatterna, så nu går det åt rätt håll. 

Styrelsen påminner om årsmötet 2023 som kommer att hållas den 22:e mars kl. 19 i Folkets hus på Limhamn. Kallelse och dagordning kommer skickas ut i början av mars. Det hade vid fristens utlopp 1:e februari kommit in tre motioner, som kommer att tas upp till votering vid årsmötet:

-       Förslag om arbetsgrupp för framtagande om plan för en gemensam tvättstuga

-       Förslag om att tiden för vattenpåslag skall flyttas till 15:e mars och att vattenavstängning skall flyttas till 16:e oktober.

-       Förslag om uppdatering av stadgarna så att de överensstämmer bättre med diskrimineringsgrunderna i Sverige

Fristen för att föreslå nomineringar till föreningens styrelse gick ut 22 februari. På vår hemsida www.mossängens.se under fliken Kontakta oss hittar du alla i nuvarande styrelse och valberedning. Vill du ta upp något under Övriga ärenden skall du skicka in din fråga skriftligt senast 8:e mars.

Underlag för årsmötet kommer att skickas ut till medlemmarna innan mötet.

Parkeringstillstånden kommer att delas i ut i föreningshuset lördag 1:e, söndag 2:e och söndag 9:e april mellan 1000 och 1200. Kom ihåg att ta med kvitto för senaste betalning av bilförsäkringen som utskrift eller i telefon (som dokumentation på att du faktiskt äger bil). Bevakningen av p-platserna kommer i år att utföras av Securitas, och platserna på gästparkeringen kommer att avgiftsbeläggas. Förklarande skyltning kommer sättas upp av bolaget inom kort. Det kommer även, efter begäran från Malmö Stad, att avsättas ett mindre antal platser på gästparkeringen till de som har odlingslotter.

Den gemensamma försköningsgruppen för våra två föreningar har haft sina första möten i år och bland annat diskuterat alternativ för att dölja tunnorna med trädgårds- och matavfall bak galler med plantering, samt bänkar och plantering längs trottoaren vid parkeringen. Hör gärna av dig om du har synpunkter eller idéer om hur vi kan göra området mera visuellt tilltalande.

Styrelsen påminner om solcellslamporna som satts upp på prov i gång 8 och 11. Vi vill gärna ha synpunkter från er innan vi bestämmer oss för vilka vi skall köpa in.

Om du flyttat eller bytt mejladress så meddela oss detta på info@mossangens.se


Må gott!

Mossängens styrelse

 Välkommen till Mossängen

Mossängens Sommarstad är en blomstrande koloniförening i sydvästra Malmö.
Läs mer »