WI-fi

Förbjudet att grilla-informera era grannar

Från och med den 25 juli klockan 16:00 skärper Länsstyrelsen, på inrådan från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, det rådande eldningsförbudet. Det råder numera totalförbud mot att elda och grilla i hela Skåne, ÄVEN på egen tomtmark, kolonilott eller innergård. Förbudet omfattar alla typer av grillar och alla typer av platser.
Besked om när eldningsförbud inte längre gäller lämnas på Länsstyrelsen Skånes hemsida och i Sveriges Radio P4. Vi vill understryka att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög och att det därmed inte är fritt fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.
Källa: Länsstyrelsen

 

 Information nr 3 2018-07-18

Wifi till alla stugägare på Elinelund och Mossängen !

Vår gemensamma satsning på Wi-Fi är igång sedan dagen före midsommarafton.  Vi är i skrivande stund 160 anslutna användare och fri Wifi på dansbana, lekplatser och Föreningshus. Ytterligare ca 50 -100 beställningar ligger i ”pipline”.

Läs mer under "att bo på Mossängen"  under WI-FI

 

 

Tillägg till ”Information nr 3 2018-07-18”

Wifi till alla stugägare på Elinelund och Mossängen !

 

Några viktiga påpekanden från vår leverantör - El och Data- Installatören:

Inga antenner får monteras inomhus utan de skall monteras med fri sikt utomhus – annars stör de mottagandet för hela området – och ger totalt  sämre prestanda.

Det är av stor vikt att antennerna har en stabil montering så att de inte störs av vind och väder – även detta är viktigt för prestandan.

 

Malmö 2018-07-25    

 

Vi sätter inte ut fotbollsmålen pga alla kanionhål på gräsmattan

 

 Välkommen till Mossängen

Mossängens Sommarstad är en blomstrande koloniförening i sydvästra Malmö.
Läs mer »