VÄLKOMMEN TILL ELMO Boules SOMMARAKTIVITETER

Alla som är kolonister på Elinelund eller Mossängen är välkomna att deltaga i ELMO Boules aktiviteter.

Medlemsmöte   12 april kl 18 i Mossängens föreningslokal

Onsdagsspelet  startar 18 april kl 18

Avslutning (storflaskan) blir lördagen den 15 september.

ELMO-CUP lördagen den 14 juli

SERIESPELET  startar 14 maj

Malmö Kolonicup damcup är 28 juli på ELMO och mixcup 11 august på ELMO

Pensionärsboulen  startar tisdagen den 17 april kl 10.00

Gris-Boule den 2 juni

Elmos 25-årsjubileum lördagen den 25 augusti

Prova på boule 27 maj klockan 14 På boulebanan kommer vi få prova på att spela boule, lära oss lite regler, det bjuds på kaffe och våfflor. Bouleklot lånas ut.  Åldersgräns 12 år

Ansvariga personer, starttider och eventuella kostnader för deltagande i de olika spelen meddelas på medlemsmötet.

Vidare information kommer att anslås på ELMO-dromen och på föreningarnas anslagstavlor.

Barn över 18 år till kolonister får delta på onsdagsspelet även om de bor på annan adress.

Boule