Faciliteter

Området har sommarvatten och avlopp och el är indraget i samtliga stugor.

Vattnet är tillgängligt från första vardagen i april till sista vardagen i oktober. Här finns besöksparkering och medlemsparkering. Till nöjena hör en boulebana, minigolfbana samt en dansbana. Föreningshuset går att hyra för möten och fester. För mer information om service se avsnittet service.