Byggnadstillstånd i sommar

Byggprojekt får inte förläggas mellan 15 juni och 15 augusti Med större byggprojekt menas allt arbete som avger störande ljud.

Malmö stad Fastighetskontoret

INFORMATION

BYGGNADSTILLSTÅND

Tänk på att lämna in din ansökan om byggnadstillstånd i god tid om du planerar att bygga i sommar.

Fastighetskontoret handlägger inga ärenden om byggnation under juli månad.

Ansökan om byggnadstillstånd ska skickas Fastighetskontoret

*Glöm inte att er byggnadsansökan först ska gå till styrelsen för ett godkännande.

Se information och blanketter på Malmö stads hemsida:

www.malmo.se/Medborgare/Idrott--fritid/Natur--friluftsliv/Kolonier

Trevlig sommar!

Fastighetskontoret

Arrendeenheten