Trygghetsgruppen går varje dag under vinterhalvåret

Trygghetsgruppen för Elinelund & Mossängens sommarstad

Trygghetsgruppens arbetsinsats bidrar till att skapa ett tryggare gemensamt område under vintern (grannsamverkan). I år kommer Trygghetsgruppen att börja sina tillsyner den 24 oktober. Varje grupp går en eller två gånger i månaden och varje grupp består av fyra personer. Man tittar till varje stuga i området samt våra föreningshus och festplats, ser att allt är OK. Under 2019 utfördes 151 trygghetspass. Trygghetsgruppen meddelar även om lampor inom området slutat att fungera.

Det utgår en kostnadsersättning till varje grupp. Är ni intresserade av att delta i vaktstyrkan så ring ansvarig Stefan Svärd på tfn 070-5656321. 

Upptäcker ni pågående brott i området: RING 112 ingrip inte handgripligen!   

Tips!      

Är ni på området vintertid, titta gärna till era grannars kolonier på väg till er egen.

Skydda er bättre genom att ta hem elektronik och alkohol samt finare verktyg, detta är stöldbegärligt.

Lås er grind med vajer eller kedja, det förhindrar inte objudna gäster men det försvårar åtkomligheten.

Upptäcker ni händelser där koloniägaren bör kontaktas, inbrott & skadegärelse, så ringer ni  Ordföranden Mossängen Ronny Gullstrand tel 0702 175212 eller ordföranden Elinelund Hans Nilsson tel 0733-483252. 

Har ni själva varit utsatt för brott? Ring och anmäl detta till polisen på telefon 114 14.

Väl mött Stefan