Valberedning

Valberedningens ordförande är:

Joakim Jakob          0709-594984                    

 joakim.jakob@gmail.com

 

Nominering

§29 Nominering till förtroendeuppdrag inom föreningen skall ske genom valberedningen, nomineringar skall vara valberedningen tillhand senast 1 månad innan årsmöte.

Gang 2