Valberedning

Valberedningens medlemmar:

 

Gemensam mailadress:                                   valberedning@mossangens.se

Joakim Jakob          0709-594984                    joakim.jakob@gmail.com

Sara Appelquist       0706-494248                    sara@appelq.se

Robert Jacobsson     0708-393886                    jacobssonroberthotmail.com

 

Nominering

§29 Nominering till förtroendeuppdrag inom föreningen skall ske genom valberedningen, nomineringar skall vara valberedningen tillhand senast 1 månad innan årsmöte.

Årsmöte 2023 hålls den 22 mars kl 19 på Folkets hus i Limhamn, Linnegatan. 

Gang 2