Parkeringsplatser

Numrerade parkeringsplatser är förhyrda under perioden 15 april till 15 september. Övrig tid gäller fri parkering på avsedda platser. Varje medlem är skyldig att hålla sin p-plats ogräsfri, sker inte detta kommer platsen att återkallas.

Hämtar man inte parkeringstillståndet tillfaller parkeringsplatsen föreningen utan ersättning.

P-platsen tillfaller föreningen vid försäljning av stuga.

Kölistan för nya kolonister uppdateras löpande. 

Gästparkeringen är för personbilsregistrerade fordon

 

Har du frågotr om detta kontakta Ingemar Hansson