Parkeringen och fordonstrafik

Parkering 2021

Parkeringstillstånden kommer att lämnas ut i föreningslokalen den 10, 11 och 18 april mellan kl. 10 - 12. Försäkringsbrev eller leasingavtal skall kunna uppvisas för att styrka att man har tillgång till bil. Parkeringstillstånden gäller den 15 april till 15 september.

Alla markerade parkeringar inom ELMO-s område är reserverade för kolonister året om. Parkering på ej markerad plats är ej tillåten.

Tiden 15 april till 15 september kan kolonist hyra numrerad parkeringsplats från respektive förening och betala 300 kr per säsong. All annan tid är det tillåtet för kolonist att parkera på markerade platser.

Utlämnat parkeringsbevis gäller hela året och ska finnas synlig i framrutan.

Ej behöriga fordon (inkl. avställda fordon och fordon utan giltigt parkeringsbevis) kommer att anmälas till P-Malmö för borttransport.

Varje medlem skall hålla sin parkeringsplats ogräsfri. Vid försäljning av stuga medföljer inte parkeringsplats. Intresserade av att hyra parkeringsplats anmäler detta till föreningen  som fortlöpande uppdaterar kölistan. Parkeringarna är endast för personbilsregistrerade fordon