Parkeringen och fordonstrafik

Parkering 

Tiden 15 april till 15 september kan kolonist hyra numrerad parkeringsplats från respektive förening och betala 300 kr per säsong. All annan tid är det tillåtet för kolonist att parkera på markerade platser. Parkeringstillstånden kommer att delas i ut i föreningshuset lördag 15 april mellan 10.00 och 12.00. Kom ihåg att ta med kvitto för senaste betalning av bilförsäkringen som utskrift eller i telefon (som dokumentation på att du faktiskt äger bil).

Bevakningen av p-platserna kommer i år att utföras av Securitas och platserna på gästparkeringen kommer att avgiftsbeläggas. Förklarande skyltning kommer att sättas upp inom kort. En del platser på gästparkeringen kommer att reserveras för de som hyr odlingslotter. Bevakningen kommer att vara på prov under denna säsong och utvärderas inför höstens stängning. Avgiften är samma som de övriga p-områden i vår närhet. 

Det är trångt på parkeringsplatserna. Bilen skall stå rakt och med registreringsskylten mitt framför nummerskylten på parkeringen. 

Ej behöriga fordon (inkl. avställda fordon och fordon utan giltigt parkeringsbevis) kommer att anmälas till P-Malmö för borttransport.

Varje medlem skall hålla sin parkeringsplats ogräsfri. Vid försäljning av stuga medföljer inte parkeringsplats. Intresserade av att hyra parkeringsplats anmäler detta till föreningen som fortlöpande uppdaterar kölistan. Parkeringarna är endast för personbilsregistrerade fordon eller speciellt anvisad parkering för husbilar.

Kontakta styrelseledamot Monica Lindberg i frågor om parkeringsplatser

E-mail: ml.farmor@hotmail.com