Sommar på mossängen

 

Varje år andordnas ett antal kurser, träffar, fester mm på Mossängen. Till vänster i menyn får du information om de olika aktiviteterna! 

Varje sommar gör styrelsen områdesbesiktningar. Bland annat tillses att § 9 i ordningsföreskrifterna följs. Läs vidare under fliken Om föreningen / Ordningsföreskrifter.