Skattedeklaration


Det förefaller som om alla kolonier på Mossängen skall fastighetsdeklareras. Många har fått hem deklarationsblanketter.
Har ni frågor kring detta finns information på skatteverkets hemsida. Det går även att ringa till skatteverket.
Våra kolonistugor hänförs till typ 225, Småhusenhet, småhus på ofri grund.

Försäljning
Skatteverket anger att försäljning av kolonistugor eller hus på arrendetomt, ofta kallad ”hus på ofri grund” eller ”byggnad å” utgör civilrättsligt lös egendom.

Det innebär bland annat att det inte går att få lagfart som när man blivit ägare till en fastighet.
I inkomstskattemässiga sammanhang behandlas hus på ofri grund som fastighet (2 kap 6 § inkomstskattelagen).
Försäljningen av kolonistugor och andra hus på ofri grund deklareras på blankett K5. Reglerna vid försäljning och möjligheterna till uppskov är desamma som vid försäljning av småhus.