Kontakta oss

Kontakta oss gärna via epost på info@mossangens.se
Skicka annars brev till Mossängens Sommarstad, Box 60026, 216 10 Limhamn - alternativt lägg brevet i postlådan vid föreningshuset.


Föreningshuset hyrs ut av styrelseledamot Birgit Jensen, kontakt se nedan.


Någon från styrelsen finns tillgänglig i föreningshuset varje tisdag mellan klockan 18-19 i maj, juni, juli och augusti. Här kan du även köpa ny nyckel till restavfallskärl och bommen vid festplatsen om du tappat bort den.


Behöver du släppa in hantverkare i gångarna under perioden 1 november-31 mars kan du låna vinternykeln. Ring Ronny Gullstrand tel 0702 175212 eller Ingemar Hansson tel 0733 664920. Vid förlust av nykeln kostar det 5000 kr att byta ut alla låsen vilket betalas av den som lånat vinternykeln. 


Vi har en facebooksida Mossängens sommarstad

Ronny Gullstrand

Ordförande
Telefon: 0702-175212
E-mail: gullstrand58@hotmail.com

Ingemar Hansson

Vice ordförande
Telefon: 0733-66 49 20
E-mail: hansson52@gmail.com

Liselotte Jakob

Kassör
Telefon: 0768-784850
E-mail: liselott.jakob@gmail.com

Anette Holmberg

Sekreterare
Telefon: 0709 903455
E-mail: annette.holmberg@gmail.com

Ove Kaspersen

Vice sekreterare
Telefon: 0705 925330
E-mail: ove.caspersen@outlook

Monica Lindberg

Styrelseledamot
E-mail: ml.farmor@hotmail.com

Birgit Jensen

Styrelseledamot
Telefon: 0702 121515
E-mail: birgitjensen2019@gmail.com

Lars Lindberg

Styrelseledamot
Telefon: 0708 834149
E-mail: adv21574@gmail.com

Camilla Sjöstrand

Styrelsesuppleant
Telefon: 070-776 41 91
E-mail: violruta@gmail.com

Anders Lagerholm

Styrelsesuppleant
E-mail: anders.pm.lagerholm@telia.com

Dan Andersson

Ordinarie Revisor
Telefon: 0739 206674
E-mail: dan.andersson@bjurfors.se

Lena Larsson

Ordinarie Revisor
E-mail: lena.larsson@malmo.se

Joakim Jakob

Valberedningens sammankallande
Telefon: 070-959 49 84
E-mail: info@mossangens.se


Välkommen till Mossängen

Mossängens Sommarstad är en blomstrande koloniförening i sydvästra Malmö.
Läs mer »