Grön koloni

Sommar Pa Kolonin Helalfse

Årsmötet 2021 har beslutat att arbeta mot miljödiplomering av Mossängens sommarstad. Beslut är tagit på årsmötet den 15 maj 2021.

Vill du veta mer om hållbar odling, hur du gynnar pollenerande insekter eller hur du får större skördar? Nästa år blir det ännu fler föreläsningar. Redan i höst kommer vi igång med en kurs i biodling. Snart kommer det mer info på denna sida!

Varför ska föreningen miljödiplomeras?

Med miljödiplomet vill föreningen vara ett ekologiskt föredöme och samtidigt uppmuntra föreningens medlemmar till aktivt miljöarbete. Miljödiplomet blir det synliga beviset på att föreningen tar miljöfrågorna på allvar. Diplomet är även ett viktigt ansikte utåt för föreningen. De grunläggande tankarna i miljödiplomeringen är att 

- utnyttja resurser effektivt och minimera användningen av ändliga resurser

- minimera spridningen av miljöskadliga ämnen

- värna naturens mångfald och kretslopp

- skapa en god livsmiljö.

En gemensam grund

Miljödiplomeringen omfattar odling, biologisk mångfald, energi, material, transporter, vatten och avlopp. Grunden i diplomeringen är en obligatorisk nivå som är gemensam för alla koloniföreningar. Vissa regler gäller gemensamma åtagande/åtgärder i föreningen , andra gäller de enskilda medlemmarna. Uppfyller föreningen samtliga regler på den grundnivån får föreningen sitt första diplom. Därifrån kan föreingen gå vidare och samla poäng inom olika områden och erhålla brons-, silver och gulddiplom.

Verka för en bra miljö i din egen trädgård.

Först och främst kan du börja i den egna trädgården. En levande trädgård är full av liv både under och ovan jord. Att värna om mångfalden av både växter och djur på olika sätt är en av grunderna i en levande trädgård. Ju fler arter desto mindre risk för allvarliga angrepp av skadegörare. Det skapar en balans mellan nyttodjur och skadegörare.Planera om möjligt lotten så att det finns både sol och skugga, men även fuktigare och torrare partier, så trivs fler växter och djur.

Odling

Använd naturliga gödselmedel och kompost istället för konstgödsel. Det gynnar markorganismerna och bidrar till en bördigare jord. Gör gödselvatten av nässlor, vallört och andra näringsrika växter eller vattna med utspädd urin. Så gröngödslingsväxter där du skördat tidiga grönsaker så att inte jorden ligger bar. Använd inte kemiska bekämpningsmedel mot skadegörare i trädgården. Täck istället med fiberduk. Spruta bort insekter med vanligt vatten eller såplösning. Odla sorter som är motståndskraftiga mot sjukdomar.

Planera växtföljden i grönsakslandet, låt de olika växtslagen byta odlingsplats från år till år. Täckodla med gräsklipp, halm, löv och liknande för att bevara fuktigheten i jorden och hindra ogräs. Samodla gärna grönsaker och blommor. Det kan hålla en del skadegörare borta. Välj ekologiskt odlade fröer när det finns. Saluförs av vissa fröfirmor. Kompostera det egna trädgårdsavfallet istället för att bränna eller köra bort det. Kompostjorden blir utmärkt jordförbättring som ger en mullrik och lucker jord. Flisa grövre trädgårdsavfall och använd som marktäckning i gångar och under buskar och träd.

Biologisk mångfald

Odla många arter av blommande örter, buskar och träd. Det är viktigt för bin, humlor och andra nyttoinsekter att det finns blommande växter från vår till höst som ger nektar och pollen. Bevara vilda blommande växter som inte är besvärande ogräs. Har du en större lott kan du spara en bit gräsmatta som äng på den magraste delen av lotten. Ängsblommorna trivs bäst på mager jord. Locka fåglar till lotten genom att sätta upp fågelholkar men också genom att plantera buskar och träd som ger frukt och bär. De kan tjäna som skydd, häckningsplats och näringskälla. Fåglarna är värdefulla hjälpredor i trädgården ge nom sin aptit på insekter. Hyr eller skaffa bikupor till området som gynnar pollinering av frukt och bär. Bygg stekelbon för nyttodjur som parasitsteklar och solitärbin. Odla växter som lockar blomflugor, bla flockblomstriga växter som kummin, körvel, koriander och libbsticka, men även andra kryddväxter samt sömntuta och prins Gustavs öga. Fjärilar vill vi gärna se i trädgården. En förutsättning för det är att det både finns nektarrika växter för den fullvuxna fjärilen och värdväxter för deras äggläggning och larvstadium. Ett stånd med nässlor (väl avgränsade) t ex intill komposten ger en chans för bl a nässelfjäril och påfågelsöga att lägga ägg. Gynna artrikedomen genom att spara diken, stenrösen, äldre träd och buskar.

Vatten och avlopp

Vattna inte med kranvatten i onödan. Punktbevattna. Låt inte spridaren stå på i sol och vind utan vattna morgon och kväll. Ta vara på regnvatten om du kan. Det håller en bättre temperatur för växterna. Luckra jorden efter regn eller bevattning (om du inte redan täckt med gräsklipp). Det bevarar markfukten. Anlägg ett fågelbad eller en liten damm på lotten. Använd bara miljömärkta disk-, tvätt och rengöringsmedel. 

Energi, trä och färg

El i stugan kan ordnas med solceller på stugans tak. Använd obehandlat, inhemskt virke när du bygger. Kärnved är mer beständig än splintved. Det går också att återanvända gammalt friskt virke. Använd inte virke impregnerat med arsenik, krom eller koppar. Återanvänd inte kreosotimpregnerade gamla järnvägsslipers eller ledningsstolpar. Använd så miljövänlig färg som möjligt. Vattenbaserad färg är skonsammare mot hälsa och miljö än lösningsmedelsbaserad färg. Slamfärg är ett bra alternativ, t ex Falu Rödfärg.

Transporter och maskiner

Hand- eller eldriven gräsklippare räcker gott till den egna gräsmattan. Använd alkylatbensin om du har en bensindriven gräsklippare. Kör inte bil inne i koloniområdet utom för nödvändiga transporter. Åk kollektivt när det är möjligt. Använd bullrande maskiner så lite som möjligt. Gå ihop med grannarna om gemensamma inköp av gödsel, jord m m för att minska transporterna. 

I vårt arbete med att bli Miljödiplomerade av Koloniträdgårdförbundet vill vi på detta sätt informera om miljövänligare sätt att tända grillen på än med tändvätska.

Grillstartare

För snabb och bekväm tändning av grillkol och briketter utan tändvätska.

Ställ grillstartaren på ett värmetåligt underlag, t.ex. grillens kolgaller.

Fyll grillstartaren med grillkol/-briketter.

Knyckla ihop lite tidningspapper och lägg under grillstartaren.

Tänd eld på pappret – ingen tändvätska behövs.

Efter 15–20 minuter är kolen glödande och hälls i grillen.

Elektrisk Grilltändare

Med en grilltändare får du snabbt fin glöd på kolet, utan att behöva elda. Kolet börjar glöda snabbt. Nackdel med båda är att de måste kopplas till eluttag.

Tänd kuber

Finns flera olika märken. Titta efter de som är märkta med Bra Miljöval.

Eller gör du dem själv.

Hushållspapper/Tidningspapper/Äggkartong och rapsolja.

Fukta hushållspapper med rapsolja eller matolja. Lägg pappret i grillen och lägg på kol. Tänd på och låt kolet bli vitgrått innan du börjar grilla.

Man kan också stoppa tidningspapper i toalettrullar och sedan hälla på lite matolja. Låt det suga åt sig en stund innan du lägger det i botten på grillen med kol/briketter ovanpå.

Braständare av toalettpappersrullar, tidning, äggkartong och stearin

Spara ljusstumpar under året. Lägg dessa i en plåtburk och värm i vattenbad tills det smält. Vik ihop papper eller kartong och bind ett snöre runt. Doppa i det smälta stearinet. Tips är att lägga dem på smörpapper då de inte fastna och är lätta att ta av när de torkat. Jag brukar doppa minst 2 gånger. För att piffa till dem använder jag stumpar av färgat hampasnöre eller garn. Extra fint blir det om ljusstumparna är färgade. OBS!!  Använd bara stumpar av 100% stearin. Paraffin är inte miljövänligt. 

Har du tändvätska kvar som du inte vill använda kan de lämnas in på Sysavs återvinningscentral i Bunkeflo.

Gang 2