WI-FI

 DRIFT och SUPPORT av ELMO:s Wifi-system -2019-03

”Wifi till alla stugägare på Elinelund och Mossängen !”

 

Vårt Wifi-system är nu i verklig drift (inte längre försök) och ett supportavtal har träffats med leverantören EL o DATA.

Anläggningen består av 3 delar:

  • Leverans av kapacitet via Bahnhof
  • Högantenner med sändare – ägs av ELMO -föreningarna gemensamt
  • Mottagarantenner med router – ägs av resp. abonnerande kolonist

Abonnemangsavgiften täcker kapacitet samt support av ovanstående.

Supportavtalet för abonnent har 2 nivåer:

Nivå 1: felsökning på distans och försök till felavhjälpning per telefon/epost

Nivå 2: felavhjälpning på plats hos abonnent eller i länk/basutrustning

Om problem inte kan lösas enl. nivå 1 får abonnent beställa support på plats och om felet finns i abonnents dator eller annan utrustning som inte levererats av El o DATA eller om åverkan gjorts – betalas denna support av abonnenten till en timkostnad av 650 kr inkl. moms direkt till El o Data.

Felanmälan om driftavbrott kan göras via telefon 040-6302250 alt e-post till support@elodata.nu dygnet runt.

Helgfria vardagar kl.08.00 – 17.00 betjänas supporttelefonen normalt manuellt – under annan tid och vid hög arbetsbelastning betjänas telefonen via telefonsvarare.

Återkopplingstid från gjord felanmälan till det att abonnent kontaktas sker i normala fall senast 8 timmar efter första kontakten med supporten. 

Alla felanmälningar kommer att loggas som underlag till kommande faktureringar.

Några viktiga påpekanden från vår leverantör - El o Data:

Inga antenner får monteras inomhus utan de skall monteras utomhus med fri sikt mot en basstation– annars stör de mottagandet för hela området – och ger totalt sämre prestanda.

Låt utrusningen vara ständigt uppkopplad dvs dra inte ur strömmen – detta stör den totala tillgängligheten och uppdateringar i utrustningen.

Det är av stor vikt att antennerna har en stabil montering så att de inte störs av vind och väder – även detta är viktigt för prestandan.

Om Du har problem med Din Wifi-anslutning:

  1. 1.    Kolla att alla sladdar sitter på rätt ställe.
  2. 2.    Dra ur elsladden – vänta några minuter – sätt tillbaks.
  3. 3.    Om möjligt kolla med en granne om deras får kontakt.
  4. 4.    Kolla på hemsidan om det finns någon känd driftstörning.
  5. 5.    Fungerar inte detta, ring El o data 040-6302250 (enl. ovan)

 

Har Du andra frågor eller funderingar utöver driften ovan kontakta Dina kontaktpersoner i resp. styrelse enl. nedan:

 

 

 Elinelund                                 Mossängen

 

 Lars Elmgren 073-820 77 96            Sune Malmgren 076-830 09 19

 Hans Nilsson 073-348 32 52             Anders Lagerholm 070-602 69 70

 

 

 

 

 

 

Tillägg till ”Information nr 3 2018-07-18”

Wifi till alla stugägare på Elinelund och Mossängen !

 

Några viktiga påpekanden från vår leverantör - El och Data- Installatören:

Inga antenner får monteras inomhus utan de skall monteras med fri sikt utomhus – annars stör de mottagandet för hela området – och ger totalt  sämre prestanda.

Det är av stor vikt att antennerna har en stabil montering så att de inte störs av vind och väder – även detta är viktigt för prestandan.

 

Malmö 2018-07-25    

Information nr 3 2018-07-18

Wifi till alla stugägare på Elinelund och Mossängen !

Vår gemensamma satsning på Wi-Fi är igång sedan dagen före midsommarafton.  Vi är i skrivande stund 160 anslutna användare och fri Wifi på dansbana, lekplatser och Föreningshus. Ytterligare ca 50 -100 beställningar ligger i ”pipline”.

Ägarförhållanden och driftansvar

Den ingående kabeln till ”pumpstationen” med idag 1000 Mb/sek ägs och sköts av Bahnhof.

Wifi-systemet med 3 basstationer ägs av föreningarna Elinelund och Mossängen gemensamt.

Basstationer finns vid Elinelunds Föreningshus, Pumpstationen i söder samt på Ladan.

Elinelund ansluter sina antenner till basstationen vid Föreningshuset eller södra Pumpstationen medan Mossängen ansluter till Ladan eller södra Pumpstationen.

Antenn för nedtagning av Wifi-signal ägs av resp. stugägare.

Drift och teknisk support av systemet sköts av El och Data.

Pga sena leveranser och semestertider kommer vidare leveranser och installationer av stugantenner att göras i början på augusti.

OBS! Det är oerhört viktigt att stugantennen alltid är igång (elen är på) då uppdateringar görs automatiskt. Efter semestrarna kommer det att göras mjukvaruuppdatering av all utrustning samt justering/riktning av antenner allt för att förbättra mottagandet.

Det är viktigt att förstå att föreningarna endast är ägare till systemet samt mellanhand vid försäljning av stugantenner (av praktiska skäl). Alla vidare frågor avseende drift och teknik ska ställas till El och Data via mail support@elodata.nu alt på telefon 040-63 02 250

Vi kommer initialt att ha avstämningsmöten med El o Data. Har Du synpunkter på systemet är Du välkommen att kontakta Sune (Mossängen) eller Lars (Elinelund) så tar vi som ägare denna typ av problem direkt med El och Data.

Vi återkommer löpande med information på hemsidan om t.ex.  störningar, uppdatering av antenner etc. Vi har nått målet med vår satsning och nu är det upp till oss själva och leverantören – El och Data, att utveckla och optimera så att all blir nöjda.

  Bästa hälsningar

  Lars Elmgren 073-820 77 96      Sune Malmgren 076-830 09 19

 Elinelund                                        Mossängen

 

 

2018-06-14

Wifi till alla stugägare på Elinelund och Mossängen !

Vår gemensamma satsning på Wi-Fi fortskrider och kommer att bli klar för drift, om alla leveranser av teknik kommer i tid, lagom till midsommar.  Ingående ledning och antennstolparna är på plats och skall kompletteras med basstationer innan signalen sänds ut. Då ovanstående är klart är systemet ”i luften” dvs det finns en Wi-fi -signal att hämta hem.

De 80 första mottagarantennerna (40 per förening i beställningsordning) levereras denna vecka och lämnas ut efter fullgjord betalning. Installationen är tämligen enkel (manual bifogas) - man riktar antennen mot bästa synliga basstation och sedan han man tillgång till Wifi !!

Vi har totalt drygt 200 beställningar varav 80 levererats. Övriga 120 är beställda och vi återkommer med leveransbesked inom kort.

 

Vi återkommer inom kort med ny information på hemsidan om t.ex.  exakt tidpunkt för driftstart, leveransplan för nya beställningar och inloggning till våra fria områden.

 

Vi närmar oss snabbt målet och uppmaningen till de 80 första är - montera, rikta in och kontrollera (då systemet är igång) – det finns säkert ”barnsjukdomar” som vi löser innan

resten installerar.

 

Lars Elmgren, Hans Nilsson, Anders Lagerholm, Sune Malmgren

 

 

Wifi till alla stugägare på Elinelund och Mossängen !

Det har blivit dags att betala för wifi routern som ni har beställt. Betala till bankgiro 219-6848 Mossängens bankgiro.  2500 kr om man själv installerar. 4000 kr om man vill ha hjälp. Skriv Wifi och stugnummer. Mer info om när du hämtar din router kommer och då får du kvitto samt garanti. 

Vår gemensamma satsning på Wi-Fi fortskrider och kommer att bli klar för drift i slutet av maj. Den fasta kabeln på 1000 Mbit finns nu framdragen till toalett/pumphuset vid dansbanan och kopplas in i mitten av maj. Det är nu bestämt att det blir 4 antenner  – en på ladan (finns på plats), en på toalett/pumphus, en vid Elinelunds Föreninghus och en vid den södra pumpstationen i slutet på Elinelundsväger. Alla dessa installationer skall om möjligt vara klara under maj månad. Då ovanstående är klart är systemet ”i luften” dvs det finns en Wi-fi -signal att hämta hem.

Nästa steg är att få tillgång till mottagarantennen med router som beställts via föreningarna.  Det hartyvärr uppstått vissa leveransproblem då utvecklingen inom detta område går mycket snabbt och vi vill ha det senaste på marknaden för bästa möjliga mottagning. Vi kommer att få ca 40 enheter till resp. förening under slutet av maj. Dessa fördelas efter anmälningsordning. Övriga beställda kommer att levereras så snart till-verkaren kan leverera.

 Vi beklagar förseningen av mottagarantennen men hoppas Du har förståelse för att leveransproblem kan uppstå vid teknikutveckling och att vi kan få en  en relativt snabb leverans.

 Så fort vi får exakta leveransbesked meddelas Du, betalar Din avgift (om det inte redan gjorts) och hämtar den hos Din förening. De som beställt installation kommer att kontaktas separat.

 Det gamla ordspråket gäller – den som väntar på något gott kan aldrig vänta för länge!

Vid frågor kontakta:

 Mossängen   Anders Lagerholm 070-602 69 70

                        Sune Malmgren 076-830 09 19

 

Wifi till alla stugägare på Elinelund och Mossängen – som vill vara med !
Ladda ner avtal här

Elinelund/Mossängens koloniföreningar har tillsammans beslutat investera i ett system som möjliggör det för enskild stugägare, att via ett abonnemang hos sin förening, få Wifi – både trådlöst via router och med en fast anslutning samt möjlighet till en extra fast ip-adress för t.ex. larm i egen stuga samt tillgång till Wifi på vissa gemensamma platser som festplats, lekplatser mm.

Så här fungerar det : Föreningarna köper in en lösning som startar i en kommersiell fiberlösning med internet som via ”radiolänk” transporteras via tre höga antenner strategiskt utplacerade ( prel. Elinelunds Föreningshus, ladan och en pumpstation) med sändare. Varje kolonist, som är intresserad, anmäler detta till sin förening och tecknar ett abonnemang som innebär köp av mottagare inkl. router samt ett årligt abonnemang.

Mottagaren är liten som en mobiltelefon och ska sitta utomhus ovan hustaket så att den har fri sikt mot sändaren. Från den går en kabel in i stugan till en router som kräver elkontakt. Monterar man själv kostar den ca 2500 kr medan priset inkl. montering blir ca 4000 kr. Det årliga abonnemanget (som är försumbart) betalas år 1 av föreningarna men kommer därefter att faktureras som övriga kostnader. Lösningen ska, om möjligt, vara i drift senast 2018-05-01!

Vad är vitsen?? Den som idag vill ha Wifi i sin stuga anskaffar en lösning som årligen kostar från ca 3000 kr och uppåt med förmodligen sämre kapacitet. Vår lösning innebär en initialinvestering enl. ovan som tas av föreningarna gemensamt och ett årligt abonnemang från 2019 som är avsevärt lägre än en egen lösning – vi blir moderna och kostnads-effektiva.

Vi har haft 2 info möten och följande frågor besvarades:

  1. Vad betyder Wi-Fi ? Engelsk ord – forkortning av Wireless fidelity = trådlös naturtrohet

2.Vem äger vad i denna lösning ? Föreningarna äger nätet och abonnenten det som installeras i stugan.

3.Hur fungerar det ? Vi får en stark (1000 Megabit) signal via fiber till pumphuset varifrån den viadaresänds med radiolänk via tre mottagare (Ladan, Pumstation S och Elinelunds Föreningshus). Den antenn man har på sin stuga – riktas mot en av antennerna med fri sikt och signalen går till en router i stugan som strålar ut Wi-Fi signal (mobilt nät).

4. Vad köper abonnenten ? Antenn och router. Kostnad 2500 kr inkl. vid egen installation och 4000 kr inkl. moms inkl. montering.

5. Hur mycket kostar abonnemanget ? Fr o m 2019 kostar det 400 kr/år – faktureras på vårfakturan. 2018 är det gratis för abonnenten.

6.Hur och när beställer man? Det går bra att beställa nu eller när som helst senare via fastställd blankett – Beställning/avtal - som finns på resp. koloniområdes hemsida, se ovan.

7. Leverans och betalning? Vi kommer att återkomma till varje beställare med tidpunkt för betalning och leverans. 

8. När kommer det att vara i drift? Enl. våra planer ska det vara i drift under maj månad.

9.Vad betyder och varför IP-adress? IP står för Internet Protokol och används för den som behöver en fast kabel från routern t ex om man har larm, kameror etc.

10. Hastighet? Vi har en hög ingående hastighet som går att 10-dubbla. Hur det blir hos abonnenterna beror av hur många vi blir och hur det används. Det finns ingen riktig sanning i denna värld utan vi får följa upp det löpande. Leverantören garanterar full funktionalitet hos alla.

11. Fri sikt? Det är viktigt med fri sikt från stugorna till sändaren. Det kan innebära antingen att man måste hitta en alternativ plats för sin mottagare eller att man måste röja. Blir problemet stort ska det anmälas till resp. styrelse.

12. Vad händer då man säljer stugan? Utrustningen överförs (enl nytt avtal) till nye ägaren och abonnemanget sägs upp varvid köparen kan beställa nytt abonnemang.

13 Hur lång är kabel mellan antennen och WiFi-routern? Längden är 10 meter och den bör inte skarvas. Man kan få annan längd (längre) mot tillägg. Om man tänker köpa en själv så måste den vara avsedd för utomhusbruk.

14.Hur lång räckvidd har WiFi-routern? Svar: Vi har provat och då täckte den hela tomten, dock kan det finnas lokala avvikelser beroende på vilka material som aktuell stuga är byggd av. Plåt i eller på väggar har stor skärmande effekt, medan plåttak snarare hjälper signalen att sprida sig.

Har Du redan nu ytterligare frågor – så ring:

Mossängen   Anders Lagerholm 070-602 69 70