Service

Överlåtelse och köp av kolonilott
Kontakta alltid styrelsen i samband med försäljning/överlåtelse av din koloni.

Rutiner vid inspektion av gångar
 Styrelsen inspekterar gångarna flera gånger under säsongen.

• Häckars bredd, max 10 cm utanför tomtgränsen

 • Höjd på häck och buskar vid tomtgränsen, max 1,80 m

 • Buskar och träd på tomten max 6 m

 • Gångarna ska hållas fria från ogräs till halva dess bredd (gäller även hörntomterna)

 • Brevlåda ska finnas på tomten, samt husnummer

Vid anmärkning läggs blankett med uppmaning om rättelse. Om rättelse inte sker ska formellt brev sändas till kolonistens folkbokföringsadress.

Gemensamma aktiviteter på området: Boulebanan och minigolfbanan används flitigt. Tävlingar anordnas inom föreningen och även mellan övriga koloniföreningar. Se under sommar på Mossängen

Parkeringsplatser: Kontakta Ingemar Hansson

Tillgång till post. Tidningsbärarna lägger era tidningar i brevlådan 2 maj till 15 sept. Därutöver kommer tidning läggas i samlingslåda på området.

Adressändring Glöm ej anmäla adressändring till föreningen om du byter telefon eller adress. maila info@mossangens.se eller kontakta Liselott Jakob

Föreningshuset kan hyras, endast av kolonister, för privata möten och fester. Bokning sker och betalning av deponeringsavgift göres till Liselott Jakob. Städa efter Er och placera bord och stolar enligt anvisning i lokalen. Hyra 700 kr, deponering 500 kr som återfås efter besiktning av lokalen.
Räddningskårens anvisningar: För att det ska gå att köra fram brandbil samt ambulans får grenar från träd, buskar och häckar inte sticka ut mer än tio cm. Gångarna ska hållas helt fria. Kolonistugorna skall ha väl synligt kolonitomt-nummer på huset, grinden eller brevlådan.

Vattning är endast tillåten jämna datum om man bor i koloni med jämnt nummer samt udda datum för kolonister med udda nummer. Vid stark värme vattna tidigt eller sent på dagen för att minska avdunstning. Vattna gärna i samband med regn för bättre genomsläpplighet till jorden.

Bygglov skall granskas och godkännas av styrelsen och sedan hos fastighetskontoret.  Du kan gå in på www.malmo.se och sök Byggregler Trädgårdskolonier. Där finns uppdaterad information 

Kolonigången skall hållas ogräsfri till halva bredden.