Tomtskatt

Malmö kommun har beslutat att vi skall betala skatt för våra tomter.

Föreningen debiterar medlemmarna detta och skickar sedan in det till kommunen.

För 2021 är det följande:

Tomtstorlek mellan 200-300 kvm betalar 578 kr

Tomtstorlek mellan 301-400 kvm betalar 615 kr

Tomtstorlek mellan 401-500 kvm betalar 653 kr

Tomtstorlek mellan 501-600 kvm betalar 690 kr

Föreningen har fått besked om att tomtskatten höjs 2022 med ca 1000 kr per tomt och år