Vinterstängning

Torsdagaen den 31 oktober kl 10 stängs vattnet för denna säsong.

OBS! En bra idé är att efter avstängningen tömma vattensystemet för att minska rinsken för frostskador under vintern. Gör detta genom att öppna alla ventiler/kranar, tappa, blås med tryckluft/fotpump VA ledningar inom tomtmark.

Var dock observant när du vi öppnar i vår igen 1 april och gå igenom ledningar mm och ha ventiler/kranar stängda då för att inte riskera översvämningar vid söndriga ledningar.

Det är totalt förbjudet att inkoppla eget vatten från plast-tank-fat, brunn mm. Detta då otjänligt vatten riskerar att tillföras föreningens vattenledningar. Varning för Coliformebakterier.

Boende ej tillåtet 1 november till och med 31 mars.

Även matavfallskärl- restavfall Mollok stängs 31 oktober samt grinden längs Elinelundsvägen stängs.

Tillsammans hjälps vi åt med grannsamverkan. Vi har våra vaktstyrkor som går runt i området men var även observant själv vem som rör sig på gångar och tomtmark.

Upptäcker ni pågående brott i området: RING 112 ingip inte handgripligen!

Upptäcker ni händelser där koloniägaren bör kontaktas vid inbrott och skadegörelse så ring ordförande Sune Magnusson tel 0768-300919.

 

 

 

Yttrande över nybyggnad

2019-09-12


Fler Nyheter »

Yttrande över nybyggnad

2019-09-12
Styrelsen i Elinelund och Mossängen sommarstad har gjort gemensamt yttrande över Elinegard Etapp 2   Läs mer »