Halvårsmöte 19 september kl 19

Föreningens alla medlemmar är hjärtligt välkomna till Mossängens halvårsmöte den 19 sept kl 19 som hålls i Folkets hus i Limhamn.

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av mötesordförande

4. Val av protokollförare

5. Val av 2 justerare och rösträknare

6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

7. Fastställande av medlems- och drift/underållsavgift 2020

8. Information om sommarens verksamhet

9. Övriga ärenden vilka skall föranmälas senast en vecka innan halvårsmötet

10. Avslutning

 

Årsmöte kommer att hållas den 19 mars 2020 i samma lokal.

Yttrande över nybyggnad

2019-09-12


Fler Nyheter »

Yttrande över nybyggnad

2019-09-12
Styrelsen i Elinelund och Mossängen sommarstad har gjort gemensamt yttrande över Elinegard Etapp 2   Läs mer »