taxeringsvärde

           
             
Limhams 154:325          
Areal kvm Antal lika tomter Tax/tomt Taxvärde 2018 enl SKV Skatt 2018 Skatt/tomt  
Areal kvm            
Mossängen            
200-300 11 77000    847000         6353          578  
301-400 301 82000 24682000      185115          615  
401-500 49 87000   4263000        31973          653  
501-600 2 92000    184000          1380            690  
Total/koloni 363   29976000       224820