taxeringsvärde

           
             
Limhams 154:325          
Areal kvm Antal lika tomter Tax/tomt Taxvärde 2018 enl SKV Skatt 2018 Skatt/tomt  
Areal kvm            
Mossängen            
200-300 11 77000 847000 6353 578  
301-400 301 82000 24682000 185115 615  
401-500 49 87000 4263000 31973 653  
501-600 2 92000 184000 1380 690  
Total/koloni 363   29976000 224820